Гасни пружини, туркачки гасни пружини

За да објасниме едноставно што е тоа гасна пружина, можеме да кажеме дека понекогаш таа се нарекува гасен амортизер. Таа турка исто како обична пружина, но има карактеристики на придушување. Вообичаена област на примена на гасните пружини е кога ви треба контролирано отворање и затворање на страните на приколката, врати на багажници и хауби на автомобили, капаци на бродови, приколки, каравани машини и земјоделски машини Тоа помага овие различни уреди да работат, додека возилото станува помирно и поефикасно.

Голема област на примена

Гасните пружини имаат широка и голема област на примена Освен за примените наведени погоре, тие се користат и за опреми во секторот на здравството, индустријата за мебел, придушувачи за вентилација и разни типови на апарати, електрична опрема и машински делови. Листата може да биде многу долга и да ги опфаќа сите типови индустрија. Се покажа дека се многу корисни и дека гасните пружини можат да заштедат многу работа.

Дополнителни намени

Една дополнителна област на примена е кревање навистина тешки делови со раце со помош на гасни пружини или гасни амортизери како што се понекогаш познати. Ако сакате да дознаете повеќе или ви требаат дополнителни информации, само јавете се.

Голем потенцијал на гасната пружина

Потенцијалните примени на гасната пружина се многубројни. Вашата иновативност и идеи се она што заедно со гасната пружина можат да создадат функционален производ. Границите ги поставува само вашата фантазија.

Технички информации

Гасните пружини се составени од куќиште на клипот, прачка на клипот, клип и заптивки. Таа е наполнета со азот под голем притисок за создавање противсила до 2500 N. Азотот е инертен гас, што значи дека не гори, не експлодира и не е отровен. Освен азотот, гасната пружина содржи и малку масло. Ова масло обезбедува оптимално подмачкување, а обезбедува и хидраулично придушување на гасната пружина на крајот од òдот.

За гасните пружини не е потребно одржување. Прачката на клипот не смее да се подмачкува со маст или масло. Прачката на клипот не смее да се бои и треба да биде заштитена од удари.

Гасните пружини на Valeryd работат на температури од -35 до +90 Целзиусови степени. Гасните пружини не смеат да се прегреваат ниту да се изложуваат на отворен пламен.