Помошни тркала и потпорни ногалки за приколки и каравани

Навистина, помошните тркала и потпорните ногалки се добра идеја. Тие се исклучително важни за вкупната безбедност на вашиот караван или приколка. На пример, помошното тркало честопати се свиткува. Затоа е исклучително важно помошните тркала и потпорните ногалки да бидат произведени со најдобар квалитет. Тоа е гаранцијата да се чувствувате сигурни кога го превезувате вашето влечено возило и кога тоа мирува.

Помошни тркала

Како што е спомнато, помошното тркало е важен дел од приколката. Прикачувањето и поместувањето на приколката или караванот е многу полесно со добро помошно тркало. Лесно е да се разбере неговата важност и треба да се грижите за овој дел на влеченото возило за да се осигурите дека секогаш е во најдобра состојба. Ако го одржувате во добра состојба и кога е потребно го заменувате навреме, ќе имате превозно возило кое добро лежи на патот и стои безбедно на место.

Потпорни ногалки

Потпорна ногалка, како што кажува името, е ногалка што помага да се потпре и стабилизира приколката или караванот. Многу е важно да го имате превид типот на подлогата на која што стои влеченото возило. Не се препорачува поставување на приколката или караванот на секакво место, бидејќи постои ограничување што може да потпре потпорната ногалка. Потпорната ногалка не е дизајнирана за потпирање на целата тежина на караванот или приколката. Затоа треба да внимавате да имате добра подлога кога го паркирате вашето возило без оглед дали е тоа за кус или за долг период.